ผลกระทบที่ควรระวังเมื่อใช้ บุหรี่ไฟฟ้า

ผลกระทบที่ควรระวัง เมื่อใช้บุหรี่ไฟฟ้า หรือ E-cigarette และโฆษณาที่มีผลต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมาก เรียกว่าเป็นแฟชั่นของยุค มีสารอะไรบ้างไปดู

บุหรี่ไฟฟ้า ผลกระทบที่ควรระวัง เมื่อใช้บุหรี่ไฟฟ้า หรือ E-cigarette เป็นที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่นทั่วโลก เมื่อพูดถึงการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในวงวัยเยาวชน ปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งาน บุหรี่ไฟฟ้า ทุกที่ในโลก บุหรี่ไฟฟ้า เหล่านี้มาพร้อมกับหลากหลายลักษณะทางรูปลักษณ์ กลิ่น และรสชาติที่น่าสนใจ โดยมีหลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดความความอยากในการลองสูบบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงการแบ่งปันกับเพื่อนหรือคนในครอบครัว และโฆษณาที่มีผลต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมาก เรียกว่าเป็นแฟชั่นของยุคนี้เลยก็ว่าได้

ไม่น่าเชื่อว่า บุหรี่ไฟฟ้า เป็นทางออกที่ปลอดภัยแทนบุหรี่มวนในการสูบบุหรี่ การสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2564 พบว่ามีจำนวนผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยมากถึง 78.742 คน โดยมีร้อยละ 60 ของพวกนี้อยู่ในช่วงอายุ 15-24 ปี และส่วนใหญ่พบในกรุงเทพมหานคร แถมยังพบการใช้งานในกลุ่มอายุน้อยลง รวมถึงเด็กนักเรียน จากการสำรวจสุขภาพนักเรียนในประเทศไทยในปี 2564 โดยองค์การอนามัยโลก พบว่า 13.6% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสูบบุหรี่ไฟฟ้า

ผลกระทบที่ควรระวัง เมื่อใช้บุหรี่ไฟฟ้า หรือ E-cigarette และโฆษณาที่มีผลต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมาก เรียกว่าเป็นแฟชั่นของยุค มีสารอะไรบ้างไปดู

สารที่อยู่ในบุหรี่มีอะไรบ้าง

ควรระวังว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษหลายชนิดที่มีผลเสียต่อสุขภาพ เช่น นิโคตินที่เป็นสารที่ทำให้เสพติด นิโคตินที่ใช้ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าไม่สามารถลดลงหรือดูดซึมได้ช้ากว่าบุหรี่มวน โดยสารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า 1 แท่ง เทียบเท่าบุหรี่มวน 20 มวน และยังมีสารอินทรีย์ระเหยง่าย (volatile organic compound; VOC) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (carbon monoxide; CO) ฟอร์มาลีน โลหะหนัก เช่น นิกเกิล และตะกั่ว ทั้งหมดนี้สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองในเยื่อบุทางเดินหายใจ และเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของ DNA และการเริ่มต้นของมะเร็ง

บุหรี่ไฟฟ้ามีสารต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนี้:

1. นิโคติน (Nicotine): นิโคตินเป็นสารที่ทำให้เกิดการเสพติดและควบคุมความต้องการในการสูบบุหรี่ นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าอาจไม่เหมือนนิโคตินในบุหรี่ธรรมดา แต่ก็ยังมีความต่อเนื่องของการใช้งานและผลกระทบต่อร่างกาย เช่น เพิ่มความเร็วในการเตรียมความพร้อมสำหรับกลุ่มรวมของนิโคตินในสมอง ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

2. สารที่เกิดจากการรั่วไหลของน้ำยา (E-liquid): น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าประกอบด้วยสารต่างๆ ซึ่งอาจเป็นสารที่กัดกร่อนหรือระเหย การนำไปรั่วไหลอาจส่งผลให้สารพิษเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจหรือผิวพร้อมทำให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพ

3. สารอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds; VOC): น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอาจประกอบด้วยสารอินทรีย์ระเหยที่เมื่อนำมาไหลผ่านน้ำยายากจะมีกลิ่นหรือเสียงพึมพำ การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจส่งผลให้สารเหล่านี้เปลี่ยนรูปเมื่อถูกนำไปนำทางปากหรือคอของผู้ใช้ และมีความเสี่ยงที่จะเป็นต้นฉบับของการระคายเคืองทางหายใจ

4. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide; CO): การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจเป็นตัวสร้างก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการขนส่งออกของออกซิเจนจากร่างกาย นี่ส่งผลให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายขาดออกซิเจน

5. สารที่มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ: การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดการระคายเคืองในเยื่อบุทางเดินหายใจและส่งผลให้เกิดอักเสบ ปล่อยสารอักเสบและเพิ่มความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงของ DNA ที่อาจทำให้เกิดมะเร็ง

สรุปแล้ว บุหรี่ไฟฟ้ามีสารต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เมื่อสูบเข้าไปในร่างกายของผู้ใช้ การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาวและยังมีความเสี่ยงต่อการเสพติดและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ด้วย

นอกจากนี้ โรคทางระบบหายใจที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงโรคหืด โดยไม่ว่าจะเป็นการสูบโดยตรงหรือการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามือสอง (second hand smoking) พบว่าวัยรุ่นที่มีอาการหืดกำเริบมีประวัติสัมผัสกับไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่ากลุ่มที่ไม่มีอาการหืดกำเริบ และการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหืดและอักเสบหลอดลม รวมถึงการเพิ่มความเสี่ยง

อีกอย่างที่สำคัญคือโรคปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้บุหรี่ไฟฟ้า มีความสัมพันธ์กับการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาจากสารสกัดกัญชา tetrahydrocannabinol (THC) และ การปนเปื้อนสาร vitamin E acetate ในน้ำยาหรือสารที่ใช้ผ่านบุหรี่ไฟฟ้า และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย และมีผลกระทบต่อสมอง ไม่มีสมาธิ ความจำ และการตัดสินใจในกรณีที่เริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่อายุน้อย

ผลกระทบที่ควรระวัง เมื่อใช้บุหรี่ไฟฟ้า หรือ E-cigarette และโฆษณาที่มีผลต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมาก เรียกว่าเป็นแฟชั่นของยุค มีสารอะไรบ้างไปดู

สรุปว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีข้อดีอะไรบ้าง

1. ลดความเสี่ยงจากบุหรี่มวน: บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นทางเลือกที่เป็นธรรมชาติในการลดความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่มวน (บุหรี่ธรรมดา) ซึ่งมีสารพิษและสารเคมีที่มีความอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าในบุหรี่ไฟฟ้า

2. การลดการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นขั้นตอนทางการแพทย์: บางครั้งบุหรี่ไฟฟ้าอาจเป็นส่วนหนึ่งของการลดการสูบบุหรี่ แพทย์บางครั้งอาจแนะนำให้ผู้สูบบุหรี่แทนที่จะสูบบุหรี่มวนด้วยการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นขั้นตอนทางการแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ

3. ลดการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้สูงอายุ: บุหรี่ไฟฟ้าอาจมีบทบาทในการช่วยลดการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี่มวน

อย่างไรก็ดี ควรระมัดระวังในการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและไม่ควรเลียนแบบการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในกรณีที่ไม่จำเป็น เนื่องจากยังมีข้อมูลและวิจัยที่ยังไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพ สุขภาพยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและควรถูกคำนึงถึงอย่างสม่ำเสมอในการตัดสินใจในการสูบหรือไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าและการใช้ทางเลือกอื่นๆ ในการเลิกสูบบุหรี่ถ้าเป็นไปได้

หรือสั่งซื้อน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องบุหรี่ไฟฟ้า CLOSE POD SYSTEM ต่างๆ อาทิ  Relx Infinity / Relx ZERO / Relx Bubble Mon / Relx x Bubble Mon / KS Kardinal Stick  / KS KURVE / KS Kurve LITE / KS XENSE / KS QUIK / Jues / KS KRISTAL / Infy Pod และ VMC กับเราหรือสอบถามโปรโมชั่นส่งฟรี ส่งด่วนได้แล้ววันนี้ เพียงคลิก (ไลน์ ไอดี) : @relxbycake