พกบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะ โดนจับไหม?

พกบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะ โดนจับไหม? การครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นเรื่องที่ยังไม่ถูกกฎหมาย สงสัยกันไหมว่าการพกบุหรี่ไฟฟ้า จะโดนจับรึเปล่า

พกบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะ โดนจับไหม? การนำเข้าและครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นการละเมิดกฎหมายที่สำคัญ โดยสภาค้านบุหรี่ไฟฟ้า (สคบ.) ได้เผยว่าการนำเข้าและ พกบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะ ทำให้เกิดการละเมิดกฎหมายทั้ง 3 ข้อหา ตามกฎหมายกระทรวงพาณิชย์ กฎหมายสคบ. และกฎหมายศุลกากร ซึ่งมีโทษหนักถึง 10 ปีจำคุกหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามความผิดที่แตกต่างกัน

พกบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะ โดนจับไหม? การครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นเรื่องที่ยังไม่ถูกกฎหมาย สงสัยกันไหมว่าการพกบุหรี่ไฟฟ้า จะโดนจับรึเปล่า

การวิพากษ์วิจารณ์จากนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์, รัฐมนตรีดิจิทัล, ได้กล่าวถึงปัญหาการลักลอบบุหรี่ไฟฟ้า และระบุว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นวิถีชีวิตที่ทำให้เกิดการละเมิดกฎหมาย โดยเกิดการขายและการใช้งานในช่องทางที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดธุรกิจผิดกฎหมายและเสี่ยงต่อสุขภาพทางร่างกายและจิตใจของประชาชน

  นายชัยวุฒิ ร้องเรียนว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการละเมิดควรจะเข้มงวดและสนับสนุนมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้กฎหมายเพื่อยับยั้งการนำเข้า จำหน่าย และครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าที่ผิดกฎหมาย

งาน “สางปม บุหรี่ไฟฟ้า หลากปัญหา รอวันแก้”

   ในงานโฟกัสกรุ๊ป “สางปม บุหรี่ไฟฟ้า… หลากปัญหา รอวันแก้” ที่จัดโดยมูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะ (มสส.) ร่วมกับสสส., นายเลิศศักดิ์ รักธรรม, ผู้อำนวยการส่วนบังคับคดีสคบ., ได้เน้นถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานบุหรี่ไฟฟ้าอย่างละเมิดกฎหมาย

พกบุหรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะ โดนจับไหม? การครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นเรื่องที่ยังไม่ถูกกฎหมาย สงสัยกันไหมว่าการพกบุหรี่ไฟฟ้า จะโดนจับรึเปล่า

สรุปและข้อเสนอแนะ

   ข้อมูลจากนายชัยวุฒิ และสคบ. เตือนให้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการละเมิดกฎหมายในการนำเข้า จำหน่าย และครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า และสื่อสารเพื่อเพิ่มความเข้าใจในกลุ่มประชาชน เพื่อลดการใช้งานที่ผิดกฎหมายและรักษาสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

นายเลิศศักดิ์กล่าวว่า การจับกุมผู้ขายบุหรี่ไฟฟ้าที่กระจายอยู่ทั่วประเทศจึงเป็นความจำเป็น เนื่องจากมีการลักลอบนำเข้ามาตามแนวชายแดนมากมายและการขายผ่านออนไลน์ทำให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย หน่วยงานต่าง ๆ ต้องร่วมมือกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อจับกุมผู้ขายและนำของที่ถูกยุติธรรมไปทำลาย โดยมีการตรวจจับจาก สคบ. ตำรวจ, และกรมควบคุมโรคทำงานร่วมกันในการดำเนินการนี้

ความสำคัญต่อการจัดการเรื่องนี้คือการต่อสู้กับผู้นำเข้ารายใหญ่ ซึ่งเป็นที่มาของสินค้าที่กระจายไปทั่วประเทศ โดยการลักลอบนำเข้ามีจำนวนมาก และการจัดแจงผ่านการขายออนไลน์ นอกจากนี้ เพื่อเสริมความเข้าใจของประชาชน ทางหน่วยงานยังให้ความรู้เกี่ยวกับความอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีสารโลหะหนักและนิโคติน และชี้แจงว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยลดการสูบบุหรี่มวนลง

เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ยืนยันว่าสคบ.ดำเนินการตามกฎหมายโปร่งใสและไม่มีการรับผลประโยชน์ใด ๆ จากการดำเนินงานนี้ และเขาระบุว่าเรื่องเจ้าหน้าที่ที่เรียกรับผลประโยชน์นั้นไม่ใช่เรื่องทั้งหมด และให้ความเป็นธรรมในการตัดสิน

เมื่อถามถึงข้อสังเกตว่าการมีกฎหมายโทษหนักนี้จะเป็นช่องทางเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่หรือไม่ นายเลิศศักดิ์กล่าวว่า หากมีช่องทางการเรียกรับผลประโยชน์เจ้าหน้าที่จะเป็นการละเมิด และยืนยันว่าช่องทางกฎหมายมีอยู่ โดยยกตัวอย่างการเรียกปรับภาษีสินค้าที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ที่สนใจมีความเข้าใจและไม่ตกเป็นเหยื่อของการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า ในท้ายที่สุด, นายเลิศศักดิ์ยังชี้ให้เห็นว่า เมื่อเป็นของลักลอบ เจ้าหน้าที่ต้องยึดและทำลาย 

หรือสั่งซื้อน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องบุหรี่ไฟฟ้า CLOSE POD SYSTEM ต่างๆ อาทิ  Relx Infinity / Relx ZERO / Relx Bubble Mon / Relx x Bubble Mon / KS Kardinal Stick  / KS KURVE / KS Kurve LITE / KS XENSE / KS QUIK / Jues / KS KRISTAL / Infy Pod และ VMC กับเราหรือสอบถามโปรโมชั่นส่งฟรี ส่งด่วนได้แล้ววันนี้ เพียงคลิก (ไลน์ ไอดี) : @relxbycake