แพทย์เตือน สายควันเสี่ยงหลายโรค

ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้า ได้รับความนิยมสูงขึ้น ในกลุ่มเยาวชน แต่การสูบบุหรี่นี้เป็นปัจจัยอันตรายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เราจึงต้องรู้การป้องกัน

สายควันเสี่ยงหลายโรค ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้า ได้รับความนิยมสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน แต่พฤติกรรมการสูบบุหรี่นี้ เป็นปัจจัยอันตรายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคระบบทางเดินหายใจ, โรคถุงลมโป่งพอง, วัณโรคปอด, และมะเร็งปอด การสูบบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ธรรมดา เสี่ยงสายควันเสี่ยงหลายโรค ต่อสุขภาพในระดับเทียบเท่ากัน แต่การสูบบุหรี่ธรรมดาอาจมีผลกระทบเพิ่มเติมจากสารอนุมูลอิสระ (Free Radical) ที่เกิดจากการเผาไหม้ของยาสูบในบุหรี่

ซึ่งสามารถก่อให้เกิดโรคเรื้อรังได้ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือโรคทางเดินหายใจและปอด สารอนุมูลอิสระที่เกิดจากการเผาไหม้นี้ สามารถเข้าไปกระตุ้นให้หลอดเลือดเกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ยืดหยุ่น เปราะบาง ทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือด และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดอันหลอดเลือด นั่นหมายความว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจส่งผลให้หลอดเลือดหัวใจตีบได้ จึงควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ธรรมดา เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ตามสถิติพบว่า 1 ใน 3 คนที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจมาจากบุหรี่

ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้า ได้รับความนิยมสูงขึ้น ในกลุ่มเยาวชน แต่การสูบบุหรี่นี้เป็นปัจจัยอันตรายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เราจึงต้องรู้การป้องกัน

โรคเหล่านี้เกิดจากหลายสาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาของโรค ต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่สำคัญที่มักเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง, โรคระบบทางเดินหายใจ, โรคถุงลมโป่งพอง,และมะเร็งปอด:

1. การสูบบุหรี่: การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, และโรคหลอดเลือดทั่วไป เสี่ยงต่อการเกิดการอุดตันในหลอดเลือดที่ส่งผลให้เกิดโรคหัวใจและสมอง.

2. การสูบบุหรี่ไฟฟ้า: การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจสร้างสารอนุมูลอิสระที่เสี่ยงต่อสุขภาพ, อันทำให้เกิดโรคเรื้อรัง และเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ.

3. ฝุ่นละออง PM 2.5: ฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศสามารถกระทบต่อสุขภาพหัวใจและปอด และเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคปอด เนื่องจากฝุ่นละอองเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดการอักเสบและความติดขัดของหลอดเลือด.

4. สุขภาพทางเดินอาหาร: โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองมักเกิดจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือดที่ส่งผลให้เกิดอุดตันและการอักเสบ.

5. สุขภาพทางเดินหายใจ: โรคทางเดินหายใจเช่น หอบหืดและโรคถุงลมโป่งพองสามารถเกิดจากการสูบบุหรี่และถูกเสี่ยงให้เกิดการอักเสบในทางเดินหายใจ.

6. สุขภาพปอด: การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคปอด เช่น วัณโรคปอด และมะเร็งปอด.

7. พฤติกรรมที่ไม่ดี: การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม, การขาดการออกกำลังกาย, และการดื่มสุราในปริมาณมากสามารถเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคเรื้อรังอื่น ๆ.

8. พันธุกรรม: สาเหตุทางพันธุกรรมอาจมีบทบาทในการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ

การป้องกันเบื้องต้น

การป้องกันโรคเหล่านี้เริ่มต้นจากการรักษารูปแบบการดี ๆ เพื่อรักษาสุขภาพที่ดี ซึ่งรวมถึงการเลิกสูบบุหรี่, รักษาน้ำหนักและความดันโลหิตในเกณฑ์ปกติ, การออกกำลังกาย, การรับประทานอาหารที่เหมาะสม, และการตรวจสุขภาพประจำ ในการป้องกันโรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคระบบทางเดินหายใจ, โรคถุงลมโป่งพอง, วัณโรคปอด, และมะเร็งปอด มีหลายวิธีที่สามารถช่วยลดความเสี่ยง ต่อไปนี้คือวิธีป้องกันที่สำคัญ:

1. เลิกสูบบุหรี่: สูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่สามารถเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคทางเดินหายใจ, โรคถุงลมโป่งพอง, วัณโรคปอด, และมะเร็งปอด การเลิกสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการป้องกันเหล่านี้

2. การออกกำลังกาย: การออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัว, ลดความดันโลหิต, และเพิ่มสุขภาพหัวใจ. ควรออกกำลังกายอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก.

3. การรับประทานอาหารที่เหมาะสม: รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจ เช่น ผักผลไม้, ธัญพืชเต็มเม็ด, อาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัว, และลดการบริโภคอาหารที่มีคราบประประเทศและน้ำตาล.

4. ควบคุมน้ำหนักตัว: การรักษาน้ำหนักตัวที่เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคเรื้อรังอื่น ๆ. ควรรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตามคำแนะนำจากแพทย์.

5. การตรวจสุขภาพประจำ: การตรวจสุขภาพประจำอาจช่วยในการค้นพบปัจจัยเสี่ยงและโรคอย่างเร็ว เพื่อรับการรักษาหรือป้องกันก่อนที่จะเกิดความเจ็บป่วย.

6. ลดความเครียด: ความเครียดสามารถเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ดังนั้น, การจัดการความเครียดและรักษาสุขภาพจิตช่วยลดความเสี่ยง.

7. หมั่นตรวจสุขภาพ: การคำนึงถึงสุขภาพหัวใจโดยการตรวจสุขภาพประจำอาจช่วยค้นพบปัจจัยเสี่ยงและโรคในระยะตั้งค่า เราควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีป้องกันโรคหัวใจและโรคเรื้อรังอื่น ๆ ที่เราอาจเสี่ยงต่อ

ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้า ได้รับความนิยมสูงขึ้น ในกลุ่มเยาวชน แต่การสูบบุหรี่นี้เป็นปัจจัยอันตรายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เราจึงต้องรู้การป้องกัน

สรุป

เทคโนโลยีในวงการแพทย์ได้พัฒนาอย่างมากมาย และการตรวจสุขภาพหัวใจได้ก้าวลงมาไกล รวมถึงมีเทคโนโลยีที่แม่นยำเช่นการตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจด้วยการวิ่งบนสายพาน (Exercise Stress Test), การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiogram), และการตรวจวัดระดับแคลเซียมบริเวณผนังหลอดเลือดหัวใจ (CT Coronary Calcium Score) การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด, ระดับไขมัน, และระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ช่วยให้เราทราบถึงความเสี่ยงและแนวโน้มที่อาจทำให้เกิดโรคหัวใจในอนาคต ดังนั้น การตรวจสุขภาพหัวใจกับแพทย์เป็นประจำทุกปีจะช่วยในการรักษาสุขภาพหัวใจและป้องกันโรคหัวใจในระยะยาว

หรือสั่งซื้อน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องบุหรี่ไฟฟ้า CLOSE POD SYSTEM ต่างๆ อาทิ  Relx Infinity / Relx ZERO / Relx Bubble Mon / Relx x Bubble Mon / KS Kardinal Stick  / KS KURVE / KS Kurve LITE / KS XENSE / KS QUIK / Jues / KS KRISTAL / Infy Pod และ VMC กับเราหรือสอบถามโปรโมชั่นส่งฟรี ส่งด่วนได้แล้ววันนี้ เพียงคลิก (ไลน์ ไอดี) : @relxbycake