สาเหตุที่ทำให้คุณติดบุหรี่

สาเหตุที่ทำให้คุณติดบุหรี่ การเลิกบุหรี่เป็นความท้าทายที่ทุกคนเจอ ปัจจุบันมีบุหรี่ไฟฟ้าและนิโคตินทดแทนเป็นตัวช่วย แต่สาเหตุจริงๆเป็นยังไงกัน

สาเหตุที่ทำให้คุณติดบุหรี่ การเลิกบุหรี่เป็นความท้าทายที่หลายคนพบเจอ เป็นที่ทราบกันว่าปัจจุบันมีการใช้แผ่นนิโคตินหรือการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ในการบรรเทาความรู้สึกอยากสูบบุหรี่ระหว่างการเลิกบุหรี่ แต่ยังไม่ใช่วิธีที่ได้ผลเสียทีเดียว อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ทำให้คุณติดบุหรี่ ความเข้าใจของเราในกระบวนการนี้กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

ล่าสุดมีงานวิจัยชิ้นใหม่จากมหาวิทยาลายเทลอาวิฟที่ค้นพบเหตุผลที่แผ่นนิโคตินไม่สามารถช่วยผู้สูบบุหรี่ได้ ซึ่งอาจจะนำไปสู่หนทางในการเลิกบุหรี่ที่ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

สาเหตุที่ทำให้เลิกบุหรี่ยาก

ความเข้าใจเราในการเลิกบุหรี่มีการเปลี่ยนแปลงมากคือการเข้าใจว่าร่างกายของผู้สูบบุหรี่จะต้องการนิโคตินในระหว่างการเลิกบุหรี่ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกอยากสูบบุหรี่ อย่างไรก็ตาม, งานวิจัยล่าสุดเสนอให้เห็นว่าอาการอยากสูบบุหรี่นั้นมีความเกี่ยวข้องกับจิตใจมากกว่าร่างกาย 

การสร้างความรู้สึกอยากสูบบุหรี่นั้นเกิดจากทางจิตใจมากกว่าทางร่างกาย และแม้ว่าผลการวิจัยจะไม่สอดคล้องกับทฤษฏีที่เคยกล่าวว่าร่างกายของผู้สูบบุหรี่เกิดการเสพติดสารนิโคตินทำให้ต้องใช้แผ่นนิโคตินในการรักษาอาการอยากสูบบุหรี่ แต่เชื่อว่าจะทำให้เกิดวิธีการที่มีประสิทธิผลมากขึ้นในการเลิกบุหรี่ นอกจากการใช้แผ่นแปะหรือหมากฝรั่งนิโคตินที่มีราคาแพง

สาเหตุที่ทำให้คุณติดบุหรี่ การเลิกบุหรี่เป็นความท้าทายที่ทุกคนเจอ ปัจจุบันมีบุหรี่ไฟฟ้าและนิโคตินทดแทนเป็นตัวช่วย แต่สาเหตุจริงๆเป็นยังไงกัน

งานวิจัยที่สนุบสนุน

การวิเคราะห์คำตอบจากแบบสอบถามที่ทำในกลุ่มลูกเรือชายหญิงที่ทำงานทั้งในเที่ยวบินระยะสั้นประมาณ 3-5 ชั่วโมงและเที่ยวบินระยะยาวประมาณ 10-13 ชั่วโมงพบว่าระยะเวลาที่ต่างกันของเที่ยวบินไม่ส่งผลกระทบต่อระดับของความอยากสูบบุหรี่ แสดงให้เห็นว่าผู้สูบบุหรี่อยากสูบบุหรี่มากขึ้นเพราะรู้ว่าเครื่องบินกำลังจะลงจอดและตนเองจะสูบบุหรี่ ไม่เกี่ยวกับจำนวนรวมของชั่วโมงที่ไม่ได้สูบบุหรี่ในเที่ยวบินนั้น เห็นได้ว่าอาการอยากสูบบุหรี่เป็นผลทางจิตใจที่จดจำลำดับของสิ่งที่ตนเองทำเป็นประจำได้ มากกว่าผลทางร่างกายที่ไม่ได้รับนิโคติน

การทดสอบในกลุ่มชาวยิวที่ต้องงดสูบบุหรี่ในวันพิธีซับบาธให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน โดยพบว่าระดับความรุนแรงของอาการอยากสูบบุหรี่ เพิ่มขึ้นเมื่อพิธีซับบาธใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะผู้สูบบุหรี่รู้ว่าตนเองจะสูบบุหรี่หลังจากนั้น ความรู้สึกดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับระยะเวลารวมที่ร่างกายไม่ได้รับนิโคติน

พฤติกรรมบำบัดเพื่อการเลิกบุหรี่

ในส่วนของการเลิกบุหรี่ด้วยวิธีพฤติกรรมบำบัดนั้น ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เปิดให้บริการด้านการเลิกบุหรี่มานานถึง 10 ปีภายใต้การดูแลของแพทย์และมีพยาบาลผู้ประสานงานทางคลินิกเป็นผู้ให้คำปรึกษา โดยใช้วิธีเสริมสร้างแรงจูงใจภายในเพื่อการเลิกบุหรี่ เนื่องจากแรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่ โดยผู้ป่วยจะได้รับการบำบัดตามหลักการ 5A ก่อนเข้ารับคำปรึกษา ซึ่งได้แก่

  • Ask การสอบถามอาการและพฤติกรรมการสูบบุหรี่
  • Advise การแนะนำวิธีเลิกบุหรี่โดยการสร้างแรงจูงใจ
  • Assess การประเมินอาการผู้สูบบุหรี่
  • Assist การช่วยเหลือเมื่อผู้สูบบุหรี่เกิดความอยากบุหรี่
  • Arrange การติดตามผลการปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องสำหรับการให้บริการปรึกษานั้นจะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ปี เริ่มตั้งแต่การประเมินสภาวะการเสพติดบุหรี่ด้วยการวัดระดับการติดสารนิโคติน
สาเหตุที่ทำให้คุณติดบุหรี่ การเลิกบุหรี่เป็นความท้าทายที่ทุกคนเจอ ปัจจุบันมีบุหรี่ไฟฟ้าและนิโคตินทดแทนเป็นตัวช่วย แต่สาเหตุจริงๆเป็นยังไงกัน

การให้คำปรึกษาที่สอดคล้องกับระดับความต้องการที่จะเลิกสูบบุหรี่: เช่น ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะยังไม่คิดจะเลิกสูบบุหรี่ ผู้ป่วยที่คิดจะเลิกแต่ยังไม่มีความมั่นใจ ผู้ป่วยที่ตั้งใจและพร้อมจะเลิก และผู้ป่วยที่เริ่มลงมือเลิกสูบแล้วแต่ยังไม่สำเร็จ

การติดตามผู้ป่วยทั้งโดยตรงและทางโทรศัพท์เพื่อให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด: ด้วยการให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบและครบวงจรโดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อช่วยให้ผู้สูบบุหรี่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกบุหรี่ให้ได้

สรุป

แม้นิโคตินจะสามารถเพิ่มการรับรู้ทางร่างกาย เช่น ความสนใจ หรือ ความจำ แต่นิโคตินไม่ใช่สารเสพติดเช่นเดียวกับ เช่น เฮโรอิน คนเราสูบบุหรี่เพราะต้องการความพอใจบางอย่าง เช่น ความรู้สึกสบายใจในการกัดหรือคาบ การได้รับกลิ่นรสที่พึงใจ หรือความสนุกสนานในการเข้าสังคม

เมื่อเกิดการติดเป็นนิสัย ผู้สูบบุหรี่จะสูบบุหรี่ตามลำดับเวลาหรือสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับการสูบบุหรี่ การยอมรับว่าการสูบบุหรี่เป็นการติดนิสัย ไม่ใช่ติดสารเสพติด จะช่วยให้การรักษาเป็นไปได้ง่ายขึ้น เทคนิคในการช่วยเหลือผู้ต้องการเลิกบุหรี่ควรเน้นกิจกรรมทางด้านจิตใจและการสร้างนิสัย มากกว่าทางด้านชีววิทยา

หรือสั่งซื้อน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องบุหรี่ไฟฟ้า CLOSE POD SYSTEM ต่างๆ อาทิ  Relx Infinity / Relx ZERO / Relx Bubble Mon / Relx x Bubble Mon / KS Kardinal Stick  / KS KURVE / KS Kurve LITE / KS XENSE / KS QUIK / Jues / KS KRISTAL / Infy Pod และ VMC กับเราหรือสอบถามโปรโมชั่นส่งฟรี ส่งด่วนได้แล้ววันนี้ เพียงคลิก (ไลน์ ไอดี) : @relxbycake